Cywilne materiały wybuchowe

Energia > żródło

Potężny.
Dzięki silnemu powinowactwu aluminium do tlenu, jest ono używane w różnych procesach chemicznych jak również w bardzo szerokiej gamie produktów. Aluminium rozpylane oraz płatkowy proszek aluminium używane przez Benda-Lutz, na przykład, jako nośnik energii przy produkcji cywilnych materiałów wybuchowych.