Przemysł Chemiczny

wielo > funkcyjny

dumiewające.
Aluminium rozpylane oraz płatkowy proszek aluminium z Benda-Lutz może być stosowany w bardzo szerokiej gamie gałęzi przemysłu. Od metalurgii, spawalnictwa i produkcji stali, do przemysłu chemicznego, nasze produkty zawsze widziane w najlepszym świetle.