Brązy Złotnicze

Benda-Lutz® „goldbronz” Pigmenty
wykonane z mosiądzu (stopu miedzi i cynku).